Csoportos utazás vonaton – tudnivalók és lehetőségek

Eljött a tavasz és ezzel együtt a csoportos utazások, tanulmányi- és osztálykirándulások szezonja. Mit érdemes tudni ha a csoport vonattal tervezi az utat? Íme néhány hasznos információ.

 


Előfordult már párszor, hogy a távolsági gyors és IC vonatokon az utasok egy része nem jutott ülőhelyhez, mert egy bejelentés nélküli nagyobb csoport is utazott a vonaton. (Persze néha ez csoport nélkül is előfordulhat…). A be nem jelentett csoportos utazáskor a vasúttársaság akár megtilthatja a csoport együttes utazását az adott vonaton. A konfliktusok elkerülése végett érdemes utánanézni a dolgoknak.

Foto: hir24.hu

Kevesen tudják, hogy a csoportos utazásnak megvannak a feltételei, amikről a MÁV-Start honlapján lehet tájékozódni:

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szociálpolitikai kedvezményre jogosult csoportok (diák, óvodás,nyugdíjas, stb.) együttes utaztatása nem minősül különkocsi- vagy különvonati közlekedésnek. Kisebb létszámú csoportok (pl. osztálykirándulások) utaztatása menetrend szerint közlekedő vonatokkal, ún. együttes elhelyezéssel történik. Az utazáshoz csoportos menetjegy váltható, a jogosultakat megillető szociálpolitikai kedvezmény szerinti díjszabással. Amennyiben nagyobb létszámú, szociálpolitikai kedvezményre jogosultakból álló csoportot – óvodásokat, iskolásokat – utaztat belföldön, úgy kedvezőkonstrukciójú DiákCharter vonatainkat is választhatja.

Együttes elhelyezés: A vasút – amennyiben az üzemi viszonyok lehetővé teszik – vállalja a csoportok együttes elhelyezését. Együttes elhelyezést általában 20 főnél nagyobb létszámú csoportok esetében lehet kérni. Együttes elhelyezés igénye 7 nappal a tervezett indulás előtt nyújtható be azon az állomáson, ahol a csoport elszámolását kérik. Az együttes elhelyezés vállalását a vasút az igénylés másolati példányán – két munkanapon belül – előjegyzi. Együttes elhelyezés elsősorban a vonat kiindulási állomásától biztosítható. Más állomástól a vasút csak akkor vállalja, ha az igénylő a rendelkezésre bocsátott ülőhelyekért a Vasúti menetdíjtáblázatok D) fejezetében előírt üresfutási díjat megfizeti. Az együttes elhelyezés céljára lefoglalt ülőhelyeket a vasút a vonatindító állomáson a vonat indulása előtt 10 percig, középállomáson a vonat indulásáig tartja fenn. Az együttes elhelyezés nem jelent kizárólagos használatot. A megrendelő csoport beszállása után a kocsiszakaszban fennmaradó ülő-és állóhelyeket a csoporton kívüli utasok rendelkezésére kell bocsátani. Az ülőhely-biztosítással közlekedő vonatokra együttes elhelyezés nem igényelhető. Az ilyen vonatokon a csoportok is csak a helyjegy megváltásával utazhatnak. Ha a vasút a vállalt együttes elhelyezést nem biztosította – a jegyvizsgáló igazolása alapján – a beszedett üresfutási díjat levonás nélkül visszatéríti. Az együttes elhelyezés elmaradásáért kártérítés nem igényelhető.

Útvonalának és menetrendjének megtervezésében szolgáltatás-értékesítők állnak rendelkezésére. Nagy létszámú utazáshoz a különvonatot ajánljuk, valamint az előre meghirdetett chartervonatokat. Baráti társasággal vagy vállalati tréning keretében történő utazásához válasszon különkocsit. Vasúti utazásának megszervezésében a kiindulási állomásához legközelebbi szolgáltatás-értékesítőnk segíti Önt.

Tudnivalók csoportos utazás szervezéséhez

Csoportos menetjegyvásárlás során az együtt utazó diákok, óvodások, felnőttek különböző kedvezményt vehetnek igénybe vasúti utazásukhoz a Bejelentés csoportos utazáshoz 3 példányos nyomtatvány kitöltésével (a nyomtatvány letölthető a lap alján is). A feláras vonatokon a felárak megfizetése is szükséges a menetjegyek mellett. Csoportos utazási igényét tervezett utazása előtt legalább 7 nappal jelezze a területileg illetékes szolgáltatásértékesítőnk részére. A lehetőségek függvényében együttes elhelyezést biztosítunk a menetrend szerinti vonatainkon.

Információ óvodai csoportok részére

Csoportos menetjegyvásárlás során az együtt utazó óvodások, kedvezményt vehetnek igénybe vasúti utazásukhoz a Bejelentés csoportos utazáshoz 3 példányos nyomtatvány kitöltésével (a nyomtatvány letölthető a lap alján is).

A feláras vonatokon a felárak megfizetése is szükséges a menetjegyek mellett. Csoportos utazási igényét tervezett utazása előtt legalább 7 nappal jelezze a területileg illetékes szolgáltatásértékesítőnk részére. A lehetőségek függvényében együttes elhelyezést biztosítunk a menetrendszerinti vonatainkon.

A legalább 10 főből álló csoport tagjai, valamint 10 gyermekenként 3 fő kísérő a 2. kocsiosztályon 90%-os kedvezményt vehet igénybe. Minden gyermek igénybe veheti a saját jogán járó magasabb kedvezményt (6 éven aluli, vasutas).

További tudnivalókért keresse a területileg illetékes szolgáltatásértékesítőt!


Információ oktatási intézmények csoportjai részére

Csoportos menetjegyvásárlás során az együtt utazó diákok kísérői kedvezményt vehetnek igénybe vasúti utazásukhoz a Bejelentés csoportos utazáshoz 3 példányos nyomtatvány kitöltésével (a nyomtatvány letölthető a lap alján is).

A feláras vonatokon a felárak megfizetése is szükséges a menetjegyek mellett. Csoportos utazási igényét tervezett utazása előtt legalább 7 nappal jelezze a területileg illetékes szolgáltatásértékesítőnk részére. A lehetőségek függvényében együttes elhelyezést biztosítunk a menetrendszerinti vonatainkon.

50% kedvezményt biztosítunk a csoportosan utazó diákoknak és kísérőiknek az alábbiak alapján:

  • 10 év alatti diákok esetén, minden 10 fő diák után 2 fő kísérőnek biztosítjuk az 50% kedvezményt;
  • 10 év feletti diákok esetén, minden 10 fő diák után 1 fő kísérőnek biztosítjuk az 50% kedvezményt,

együtt történő utazás és csoportosan történő elszámolás esetén.

A közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI.33.§ 4. c pontjában meghatározott feltételek szerint szociálpolitikai kedvezményes árú tanuló menetjegyekről az utas kérésére magánszemély nevén kívül kiadható számla az oktatási intézmény vagy az intézmény fenntartójának a nevére is.

További tudnivalókért keresse a területileg illetékes szolgáltatásértékesítőt!


Díjmentes utazás országos múzeumok és az Országház látogatására regisztrált diákcsoportok részére

A MÁV-START szolgáltatási területén és a GYSEV vonalain 2. kocsiosztályon belföldi díjmentes utazás igénybevételére jogosultak az ország területén működő:

  • általános iskola nappali tagozatos tanulói (beleértve a kisegítő gyógypedagógiai intézmények tanulóit is),
  • valamennyi középfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói (beleértve a szakmunkásképző iskola, szakiskola, gimnázium és szakközépiskola tanulóit is),
  • minden 10. (tizedik) tanuló után egy fő kísérő (pedagógus vagy szülő)

A díjmentes utazáshoz a meghatározott tanítási napra érvényes fogadónyilatkozat másolata, a diákok névsora a diákigazolvány számokkal és a Bejelentés csoportos utazáshoz 3 példányos nyomtatvány kitöltése szükséges (a nyomtatvány letölthető a lap alján is), amely alapján 0 Ft-os csoportos menetjegyet állítunk ki. Kötelező helybiztosítású vagy pótjegyköteles vonaton a helyjegyet, pótjegyet előre meg kell fizetni.  A menetjegy visszaútra csak akkor érvényes, ha azt a látogatás helyszínén, a múzeumban az erre a célra rendszeresített bélyegző lenyomattal ellátták.

FONTOS tudni:

– a tanítási szünetekben nem vehető igénybe a kedvezmény.

– az utazás a fogadónyilatkozaton szereplő napot megelőző napon megkezdhető és a fogadónyilatkozaton szereplő napot követő napon befejezhető,

– diákigazolvány hiányában kizárólag iskolalátogatási igazolás fogadható el,

– a múzeumok látogatásának visszaigazolására egységesek a Fogadónyilatkozatok az intézmények részéről,

– az oktatási intézményeknek az utazás előtt 7 nappal korábban bejelentési kötelezettségük van Társaságunk kijelölt munkatársai felé, más esetekben a díjmentes utazás elszámolását megtagadja a vasút,

– vágányzár idején, vonatpótló autóbuszon a vasút nem vállal együttes elhelyezést.

Charter vonat (több száz fő együtt utazása esetén)

Charter vonatainkat nagy létszámú, több száz fős csoportok részére ajánljuk. A vonatok menetrendjét a megrendelő igényeinek figyelembe vételével tervezzük meg, így utasainknak lehetőségük van az egyéni utasoktól elkülönülten, egyedi indulási időpontban utazni.

Közvetlen eljutást biztosítunk a kiindulási állomás és a célállomás között, illetve igény szerint a köztes állomásokon, az útközben csatlakozó csoporttagok részére. Charter áraink kalkulációjánál figyelembe vesszük az egyéni utazási kedvezményeket is.

Kérjük, hogy a vonat iránti igényét legkésőbb 21 nappal a tervezett utazás előtt szíveskedjen jelezni a területileg illetékes szolgáltatásértékesítő kollégánknak a megrendelőlap chartervonat közlekedéséhez kitöltésével (a nyomtatvány letölthető a lap alján is).


Felnőtt csoportok utazása

Csoportos menetjegyvásárlás során az együtt utazó felnőttek különböző kedvezményt vehetnek igénybe vasúti utazásukhoz a Bejelentés csoportos utazáshoz 3 példányos nyomtatvány kitöltésével (a nyomtatvány letölthető a lap alján is). A feláras vonatokon a felárak megfizetése is szükséges a menetjegyek mellett. Csoportos utazási igényét utazás előtt legalább 7 nappal jelezze szolgáltatásértékesítőink részére. A lehetőségek függvényében együttes elhelyezést biztosítunk a menetrendszerinti vonatainkon.

10-19 főig 20% kedvezményt;

20-49 főig 33% kedvezményt;

50 fős, vagy azt meghaladó létszámnál, együtt történő utazás és csoportosan történő elszámolás esetén 50%-os kedvezményt biztosítunk.


Csoportos kerékpárszállítás

Csoportos kerékpárszállításnak minősül legalább 6 db kerékpár egy vonaton történő szállítása. Csoportos kerékpárszállítás kizárólag a tervezett utazás előtt legalább 7 nappal korábban a területileg illetékes szolgáltatásértékesítőnél bejelentett és elszámolt csoportos utazás esetén kérhető, amennyiben ezt az üzemi viszonyok lehetővé teszik.

Az igény megszűnése:

A csoportos kerékpárszállítás lemondására a vonat indulása előtt 72 órával van lehetőség, ezen időtartamon belüli lemondás esetén a vasúti társaság a Vasúti menetdíjtáblázatok I. kötetében előírt lemondási díjat számítja fel, amennyiben a vasútnak az előkészületek során már külön költségei felmerültek. A lemondási díj 8 000 Ft.

A visszatérítési kérelmet az MÁV-START (írásos) Ügyfélszolgálatnak kell postai úton megküldeni. (1426 Budapest Pf. 56)

Amennyiben a csoport az előzetesen megrendelt kerékpárszállító kocsi közlekedtetését nem kívánja igénybe venni, és ezt a vonat indulása előtt írásban, csak 72 órán belül mondja le, akkor a megfizetendő lemondási díjként – a felmerült plusz költségek fedezésére – a már előre megfizetett kerékpár viteldíj szolgál.

  • Ha a viteldíj a lemondási díjjal megegyezik, vagy annál kevesebb, akkor a viteldíjat a MÁV-START nem téríti vissza.
  • Amennyiben a kerékpár viteldíj 8 000 Ft-ot meghaladja, abban az esetben a már előre megfizetett viteldíjból kerül levonásra a lemondási díj.

Üzleti célú utazások különkocsival és különvonattal

A MÁV-START Zrt. belföldi és nemzetközi viszonylatban vállalja különvonati szerelvények közlekedtetését, a forgalmi viszonyok és a járművek rendelkezésére állásának függvényében. Egyedi igények alapján egyedi árajánlattal várjuk megkereséseiket.

Ajánlatkérés ügyében keresse különvonat-értékesítőinket!


Nemzetközi csoportos utazások

A legtöbb európai országba váltható kedvezményes csoportos menetjegy 6 fő feletti együtt utazó részére. A kedvezmények országonként eltérőek, utazásai megtervezésekor keresse fel szolgáltatásértékesítő kollégáinkat.

Kényelmes, közvetlen elérést biztosítunk Európa nagyvárosaiba, többek között Bécsbe, Salzburgba, Münchenbe, Prágába, Pozsonyba, Szófiába.

Közvetlen éjszakai csatlakozási lehetőségek várják a Bécsből Köln, Düsseldorf, Hannover, Hamburg, Velence, Firenze és Róma látnivalóira kíváncsi csoportokat.

Az utazásokhoz kérjen ár- és menetrendi ajánlatot a területileg illetékes szolgáltatásértékesítőtől!

Ha a csoport az elszámoltnál kisebb létszámmal, alacsonyabb kocsiosztályon, rövidebb útvonalon utazott, és ezt az igénybevett vonatok jegyvizsgálóival létszám és kedvezmény mértéke megjelöléssel igazoltatták, a menetdíj-különbözet visszatérítését kérhetik. A kérelmet a csoportos űrjegy igazoltatott menetjegy példányának csatolásával leadhatja az illetékes szolgáltatás-értékesítőnél. További információért forduljon az országos hálózatú Ügyfélközpont munkatársaihoz, vagy érdeklődjön az ertekesites@mav-start.hu címen.

Letölthető dokumentumok a MÁV-START oldalán találhatók!

Hozzászólások

Hozzászólás

RSS
YouTube
Instagram