Csoportos utazás vonaton – tudnivalók és lehetőségek

Eljött a tavasz és ezzel együtt a csoportos utazások, tanulmányi- és osztálykirándulások szezonja. Mit érdemes tudni ha a csoport vonattal tervezi az utat? Íme néhány hasznos információ.

 


Előfordult már többször is (nemrég pár napja), hogy a távolsági gyors és IC vonatokon az utasok egy része nem jutott ülőhelyhez, mert egy bejelentés nélküli nagyobb csoport is utazott a vonaton. (Persze néha ez csoport nélkül is előfordulhat…). A be nem jelentett csoportos utazáskor a vasúttársaság akár megtilthatja a csoport együttes utazását az adott vonaton. A konfliktusok elkerülése végett érdemes utánanézni a dolgoknak.

Foto: hir24.hu

Kevesen tudják, hogy a csoportos utazásnak megvannak a feltételei, amikről a MÁV-Start honlapján lehet tájékozódni:

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szociálpolitikai kedvezményre jogosult csoportok (diák, óvodás,nyugdíjas, stb.) együttes utaztatása nem minősül különkocsi- vagy különvonati közlekedésnek. Kisebb létszámú csoportok (pl. osztálykirándulások) utaztatása menetrend szerint közlekedő vonatokkal, ún. együttes elhelyezéssel történik. Az utazáshoz csoportos menetjegy váltható, a jogosultakat megillető szociálpolitikai kedvezmény szerinti díjszabással. Amennyiben nagyobb létszámú, szociálpolitikai kedvezményre jogosultakból álló csoportot – óvodásokat, iskolásokat – utaztat belföldön, úgy kedvezőkonstrukciójú DiákCharter vonatainkat is választhatja.

Együttes elhelyezés: A vasút – amennyiben az üzemi viszonyok lehetővé teszik – vállalja a csoportok együttes elhelyezését. Együttes elhelyezést általában 20 főnél nagyobb létszámú csoportok esetében lehet kérni. Együttes elhelyezés igénye 7 nappal a tervezett indulás előtt nyújtható be azon az állomáson, ahol a csoport elszámolását kérik. Az együttes elhelyezés vállalását a vasút az igénylés másolati példányán – két munkanapon belül – előjegyzi. Együttes elhelyezés elsősorban a vonat kiindulási állomásától biztosítható. Más állomástól a vasút csak akkor vállalja, ha az igénylő a rendelkezésre bocsátott ülőhelyekért a Vasúti menetdíjtáblázatok D) fejezetében előírt üresfutási díjat megfizeti. Az együttes elhelyezés céljára lefoglalt ülőhelyeket a vasút a vonatindító állomáson a vonat indulása előtt 10 percig, középállomáson a vonat indulásáig tartja fenn. Az együttes elhelyezés nem jelent kizárólagos használatot. A megrendelő csoport beszállása után a kocsiszakaszban fennmaradó ülő-és állóhelyeket a csoporton kívüli utasok rendelkezésére kell bocsátani. Az ülőhely-biztosítással közlekedő vonatokra együttes elhelyezés nem igényelhető. Az ilyen vonatokon a csoportok is csak a helyjegy megváltásával utazhatnak. Ha a vasút a vállalt együttes elhelyezést nem biztosította – a jegyvizsgáló igazolása alapján – a beszedett üresfutási díjat levonás nélkül visszatéríti. Az együttes elhelyezés elmaradásáért kártérítés nem igényelhető.

Útvonalának és menetrendjének megtervezésében szolgáltatás-értékesítők állnak rendelkezésére. Nagy létszámú utazáshoz a különvonatot ajánljuk, valamint az előre meghirdetett chartervonatokat. Baráti társasággal vagy vállalati tréning keretében történő utazásához válasszon különkocsit. Vasúti utazásának megszervezésében a kiindulási állomásához legközelebbi szolgáltatás-értékesítőnk segíti Önt.

Információk csoportos menetjegy váltáshoz

Az utazás bejelentése

Az együttes utazási szándékot kérjük min. 7 nappal a tervezett indulás előtt bejelenteni az értékesítő kollégák felé személyesen, telefonon vagy interneten.

Csoportos jegy vásárlása

A Bejelentést három példányban kitöltve az elszámolást végző jegykiadóhely részére legalább 24 órával korábban kell annak a vonatnak az indulása előtt átadni, amellyel a csoport utazni kíván.

A Bejelentés egyik példányát a pénztáros bevonja, a másik példányát pedig lebélyegezve az űrjegy Menetjegy példányának mellékleteként a csoport részére visszaadja.

Ha a jegyváltás nem menettérti útra történik, mind az oda-, mind a visszaúthoz külön Bejelentést kell adni. Ugyancsak új Bejelentést kell adni minden jegyváltás alkalmával, ha a résztvevők az utat több részletben külön jegyváltással teszik meg.

A szervezőnek a Bejelentésen fel kell tüntetnie a csoport utazásáért felelős kísérő nevét, személyi igazolványának számát és lakáscímét.

Elszámolás és érvénytartam

A menetdíj elszámolása űrjegyen történik. A vasút a csoport valamennyi tagját a Bejelentésben feltüntetett kiindulási állomástól a célállomásig számolja el.A csoportos elszámolású űrjegy az érvényesség első napjaként megjelölt napot követő 14. nap 24. órájáig érvényes egy útra és menettérti útra történő elszámolás esetén is.

Az utazás megkezdése

Az utazást a Bejelentésben megjelölt napon és vonattal kell megkezdeni. Ha a csoport a Bejelentésben megjelölt vonattal utazását nem tudja megkezdeni, a bejelentett vonat indulása előtt legalább 2 órával köteles a jegypénztárnak az indulási időpont megváltoztatását bejelenteni.

A pénztáros az űrjegyen tünteti fel azt a vonatot, amelyikkel a csoport az utazást ténylegesen megkezdi.

Útmegszakítás

Az útmegszakítási szándékot a kiindulási állomáson a jegyváltáskor előre be kell jelenteni, és azt a Bejelentésen fel kell tüntetni. Az itt felsorolt útmegszakítást az útmegszakítási állomáson nem kell igazoltatni.

Költségtérítés a csoportos utazás elmaradása esetében

Ha a bejelentett utazás bármely ok miatt elmarad, vagy az utazást elhalasztják, de a vasútnak az előkészület során már külön teljesítményei merültek fel, a költségei megtérítését kérheti.

Visszatérítés

Ha a csoport az elszámoltnál kisebb létszámmal, alacsonyabb kocsiosztályon, rövidebb útvonalon utazott, és ezt az igénybevett vonatok jegyvizsgálóival létszám és kedvezmény mértéke megjelöléssel igazoltatták, a menetdíj-különbözet visszatérítését kérhetik. A kérelmet a csoportos űrjegy igazoltatott menetjegy példányának csatolásával leadhatja az illetékes szolgáltatás-értékesítőnél. További információért forduljon az országos hálózatú Ügyfélközpont munkatársaihoz, vagy érdeklődjön az ertekesites@mav-start.hu címen.

Tudnivalók gyermekeknek és diákoknak

Az utazás bejelentése

Az önálló keresettel nem rendelkező tanulók, óvodások és állami gondozottak (továbbiakban tanulók) a MÁV-START Zrt. és a GySEV Zrt. Személyszállítási Üzletszabályzata szerinti csoportos elszámolásukat e Bejelentés alapján kérhetik.

Kedvezmény

Az óvoda által kiállított Bejelentés alapján (intézmény bélyegzője szükséges) 90%-os mérséklésű menetjegy váltására jogosultak a legalább 10 főből álló óvodás csoport tagjai, valamint 10 gyermekenként 3 fő kísérő a 2. kocsiosztályon.

Az állami gondozott gyermekeket ellátó gyermekközpont által kiállított Bejelentés alapján (intézmény bélyegzője szükséges) 90%-os mérséklésű menetjegy váltására jogosult a gyermekközpontban nevelt gyermekek legalább 10 főből álló csoportja, valamint 10 gyermekenként 2 fő kísérő a 2. kocsiosztályon.

A csoportos utazás szervezője által kiállított Bejelentés alapján 50%-os mérséklésű menetjegy váltására jogosult a 10 éven aluli gyermekek legalább 6 főből álló csoportja, valamint 10 gyermekenként 2 fő kísérő 2. kocsiosztályon.

A nappali tagozatos diákok legalább 10 főből álló csoportos utazása esetében az utazás szervezője által kiállított Bejelentés alapján 50%-os mérséklésű menetjegy váltására jogosult 10 diákonként 1 fő kísérő 2. kocsiosztályon. A diákok – érvényes diákigazolványuk alapján – 50%-os mérséklésű menetjegyet válthatnak.

Tudnivalók díjmentes múzeumlátogatásra utazó csoportoknak

A MÁV-START szolgáltatási területén és a GYSEV vonalain belföldi díjmentes utazás igénybevételére jogosultak az ország területén működő:

  • általános iskola nappali tagozatos tanulói (beleértve a kisegítő gyógypedagógiai intézmények tanulóit is),
  • valamennyi középfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói (beleértve a szakmunkásképző iskola, szakiskola, gimnázium és szakközépiskola tanulóit is),
  • minden 10. (tízedik) tanuló után egy fő kísérő (pedagógus vagy szülő)

Csoportos utazás esetén

A díjmentes utazás igénybevételét csak az iskola igényelheti a “Bejelentés csoportos utazás elszámolásához” nevű nyomtatvány alapján. A vasút által kiállított csoportos utazásra jogosító jeggyel a tanulók és kísérők kizárólag a 2. kocsiosztályon utazhatnak díjmentesen. A kötelező helybiztosítású vagy pótjegyköteles vonaton a helyjegyet, pótjegyet az 1. kocsiosztály igénybevétele esetén a két kocsiosztály teljesárú díjának különbözetét előre meg kell fizetni. A vonaton történő helyjegyváltás vagy különbözeti díjfizetés esetén a vasút pótdíjat számít fel.

Az iskola a meghatározott napra érvényes fogadónyilatkozat másolatát köteles a “Bejelentés”-hez csatolni. A fogadónyilatkozat másolata nélkül a csoport díjmentesen nem számolható el. A menetjegy visszaútra csak akkor érvényes, ha azt a látogatás helyszínén, a múzeumban az erre a célra rendszeresített bélyegző lenyomattal ellátták.

FONTOS tudnivalók a díjmentes múzeumlátogatásra való utazással kapcsolatban

– 2016-ban az OperaKaland programsorozat idején ( 2016. május 4-től 13-ig, illetve október 4-től 20-ig) nem vehető igénybe a kedvezmény

– 2015/2016-os tanévben a  tanítási szünetben nem vehető igénybe a kedvezmény (2016. március 24-től március 29-ig, illetve június 16-tól augusztus 31-ig)

– A Fogadónyilatkozat kizárólag tanítási napokra szólhat, azonban az utazás a fogadónyilatkozaton szereplő napot megelőző napon megkezdhető és a fogadónyilatkozaton szereplő napot követő napon befejezhető,

– Az oktatási intézményeknek a diákok névsorát és diákigazolvány számát is meg kell adni a csoport bejelentésekor. Diákigazolvány hiányában kizárólag iskolalátogatási igazolás fogadható el,

– A múzeumok látogatásának visszaigazolására egységesek a Fogadónyilatkozatok az intézmények részéről,

– Az oktatási intézményeknek az utazás előtt 7 nappal korábban bejelentési kötelezettségük van Társaságunk kijelölt munkatársai felé, más esetekben a díjmentes utazás elszámolását megtagadja a vasút,

– Vágányzár idején, vonatpótló autobuszon a vasút nem vállal együttes elhelyezést.

Vonali vágányzár esetén, a csoportos díjmentes utazás elszámolását sem tudjuk biztosítani!

Letölthető dokumentumok a MÁV-Start oldalán találhatók!

Hozzászólások

Hozzászólás

RSS
YouTube
Instagram